Öppettider måndag – fredag 09.00 – 18.00

Vår speciella och engagerade personal!

Torbjörn Andersson

Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicinsk utbildning

info@glasogonhuset.com

Maria Höglund

Leg. optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicinsk utbildning

info@glasogonhuset.com

Malin Prokec

Butikschef / optikerassistent

info@glasogonhuset.com

Åsa Wetterup

Optikerassistent

info@glasogonhuset.com