Öppettider måndag – fredag 09.00 – 18.00

Det börjar alltid med en riktigt bra synundersökning

Hos oss på Glasögonhuset i Klippan blir ni alltid undersökt av en legitimerad optiker. Alla våra optiker innehar även kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicinsk utbildning.

Vi lägger stor vikt vid att göra noggranna undersökningar. Förutom att ta reda på synfel gör vi alltid en medicinsk bedömning. Det innebär inspektion av alla främre och inre segment: tårvätska, hornhinna, pupill, ögats lins, glaskropp, näthinna samt synnerv. Vi mäter även trycket på alla 40+ (tidigare vid känd ärftlighet). Vid tillpassning av kontaktlinser mäts hornhinnans form samt kontroll av tårfilmens stabilitet för att få en passande lins.

Ordinationen sker därefter med hänsyn till synbesvär, synbehov och hälsotillstånd. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi alltid till ögonläkare. Vid önskemål eller akut behov av ögonläkarbedömning kan ”standardundersökningen” kompletteras med ”ögonhälsoundersökning” (ögonbottenfotografering och synfältsmätning). Uppgifterna skickas digitalt till ögonläkare för granskning.